úprava akýchkoľvek dverí:

výška menšia ako norma ČSN - 30%

výška väčšia ako norma ČSN 210cm - 40%

zmena šírky mimo STN - 30%

Pokiaľ sa mení výška aj šírka sa pripočítava iba jeden príplatok.

Sorry for the inconvenience.

Search again what you are looking for